REGULAMIN - NOCLEGI MĄCZNE SKAŁY

MĄCZNE SKAŁY
Title
Przejdź do treści
REGULAMIN POBYTU W AGROTURYSTYCE MĄCZNE SKAŁY

Goście agroturystyki Mączne Skały są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin ten służyć ma zapewnieniu, aby pobyt naszych Gości był spokojny oraz bezpieczny.


1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego  ( w dniu wyjazdu ).

2. Gość zobowiązany jest w dniu przybycia do agroturystyki Mączne Skały opłacić należność za cały pobyt i zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

3. Pozostanie w pokoju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Opóźnione przybycie Gościa i wcześniejsze opuszczenie pokoju nie daje podstaw do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.

5. Przyjazd mniejszej liczby osób lub wyjazd w trakcie pobytu na nie zmienia ustalonej wcześniej ceny.

6. Przyjazd większej liczby niezgłoszonych wcześniej osób może skutkować brakiem możliwości lub odmową ich zakwaterowania.

7. Osoby odwiedzające naszych Gości w Mącznych Skałach muszą być wcześniej zgłoszone Właścicielom inaczej zostaną poproszone o opuszczenie posesji.

8. Gość zobowiązany jest przyjąć pokój i po zakończeniu pobytu zdać go w takim samym stanie jak go przyjął.

9. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 8:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek tak się zachowywać , by nie zakłócać spokoju innych Gości.

10. W przypadku niewłaściwego zachowania Właściciel ma prawo do wyproszenia Gości z terenu posesji. Z tego tytułu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

11. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.

12. Właściciele agroturystyki Mączne Skały nie ubezpieczają bagażu ani rzeczy osobistych Gościa na czas trwania pobytu i podróży oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną kradzież, zaginięcie lub zniszczenie.

13. Za szkody spowodowane przez Gości na terenie pokoi i posesji powstałe wskutek niewłaściwego zachowania lub obchodzenia się ze sprzętem Właściciel ma prawo domagać się odszkodowania.

14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek i innych podobnych urządzeń nie będących wyposażeniem pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

15. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 600 829 335 , 608 372 348.

16. W naszym obiekcie nie wyrażamy zgody na organizowanie imprez typu ( wieczory panieńskie, kawalerskie, osiemnastki ) itp.

17. Pozostawianie zwierząt bez opieki w pokojach jest zabronione.
TEL: 600 829 335
TEL: 608 372 348

Wróć do spisu treści